Archief | Producten in de kijker

Dankzij Modulis geniet u voortaan een schuldinningsdienst!

agMaak u geen zorgen meer over achterstallige betalingen en geniet talrijke interessante voordelen!  

Is het soms moeilijk om in het kader van uw beroepsactiviteit schuldvorderingen te recupereren?  U bent niet alleen. Een kwart van de faillissementen in België is te wijten aan financiële problemen gelinkt aan betalingsachterstand. Een factuur op vier wordt te laat of zelfs helemaal niet betaald.

Om hieraan te verhelpen biedt AG Insurance voortaan gratis toegang tot een schuldinningsservice dankzij Modulis.

Met Modulis groepeert u al uw beroepsgebonden verzekeringen in 1 dossier en geniet u talrijke voordelen:

 1. duidelijk overzicht van uw verzekeringen, 1 vervaldatum en 1 globale premie voor alle waarborgen;
 2. gratis spreiding van de globale premie per 6 of per 3 maanden;
 3. een Goedeklantbonusdie u jaarlijks 10 % van uw betaalde premies terugstort bij beperkte schade;
 4. de mogelijkheid om een beroep te doen op een dienst voor hulp bij de invordering van niet-betaalde schuldvorderingen en dat aan een voordeeltarief:
 • De toegang tot deze dienst is gratis. Er zijn geen abonnements- of instapkosten.
 • Er is geen minimumbedrag dat moet gerecupereerd worden.
 • Als het achterstallige bedrag niet wordt gerecupereerd, moet u niets betalen.
 • Er moet enkel commissie worden betaald op het werkelijk gerecupereerde bedrag.
 • de mogelijkheid om advies te krijgen van een advocatenkantoor bij het opstellen of herzien van uw algemene verkoopsvoorwaarden aan zeer voordelige voorwaarden.

Wilt u meer weten over deze dienst en over de andere Modulis-voordelen? Laat ons erover praten! Ik bezorg u meer details en/of maak een voorstel dat is aangepast aan uw situatie, zonder verdere verplichtingen.

Lees het volledige bericht

AXA online zichtrekening

Een gratis zichtrekening

Met st@rt2bank van AXA Bank kiest u voor een gratis online zicht- en spaarrekening. En de gratis bankoverstapdienst zorgt voor een vlotte overstap naar uw nieuwe zichtrekening bij AXA Bank. (…)  Gratis mobile banking via uw smartphone

Toegang tot homebanking en de gebruiksvriendelijke mobile banking.

5 cent per verrichting

Voor iedere elektronische verrichting die u doet, krijgt u een bonus van 5 cent. Zo kunt u tot 50 euro per jaar verdienen. Indien u dat wenst, stort AXA hetzelfde bedrag bij een goed doel van uw keuze

 

Lees het volledige bericht

Golden Label van Baloise Insurance: een heus contract Alle risico’s woning

Het contract Golden Label is bestemd voor roerende en onroerende prestigegoederen. Deze goederen moeten beantwoorden aan bepaalde criteria inzake kwaliteit en verzekerde waarde. Het is de uitgelezen oplossing voor onroerende goederen van een hogere prijsklasse, kostbare bezittingen en allerhande waardevolle collecties en voorwerpen.

Deze verzekering garandeert u een wereldwijde dekking en een optimale schaderegeling.

Uw voordelen met Golden Label

vink Het contract Golden Label, een heus contract ‘Alle risico’s woning’, vergoedt alle materiële schade voor zover ze te wijten is aan plotselinge, toevallige en niet te voorziene omstandigheden.

vink Dit betekent dat al wat niet uitdrukkelijk uitgesloten wordt, automatisch verzekerd is.

vink Zelfs mechanische breuk van machines, bijvoorbeeld voor airconditioning, domotica, beveiliging en alarm, hydrotherapie, zwembad of lift.

Lees het volledige bericht

Invest 23 van Baloise Insurance. Wilt u een beleggingsverzekering die specifiek ontworpen is voor investeringen in tak23-fondsen?

Baloise_invest23Beleggen via Invest 23 verloopt erg flexibel:

 • geen vaste eindvervaldag;
 • bijstorten kan al vanaf 300 euro;
 • na 3 jaar kunt u voordelig kapitaal opvragen.

Het uiteindelijke rendement van een investering in fondsen wordt sterk bepaald door de timing van aankoop of verkoop. Maar niemand weet vooraf, met zekerheid, wat het juiste moment voor een aankoop of verkoop is.

De beleggingsverzekering Invest 23 laat u toe om gradueel bijv. uw aandelenposities op te bouwen met vrije stortingen in beleggingsfondsen (tak23). Als u dit gedurende een lange periode doet, koopt u niet enkel tegen mogelijk hoge koersen, maar koopt u ook op de momenten dat deze koersen laag staan. Bij lage koersen verwerft u meer eenheden van uw tak23-fonds voor dezelfde premie.

Dergelijke strategie zet een flinke hefboom onder uw rendement.

Onafhankelijke vermogensbeheerders

Baloise Insurance selecteerde beleggingsfondsen van verschillende gerenommeerde fondsbeheerders. Ook bij de samenstelling van ons fondsengamma was veiligheid het uitgangspunt. We kozen voornamelijk globale aandelen- en gemengde fondsen met een doorgedreven spreiding van de beleggingen in portefeuille.

Het zijn actief beheerde fondsen die mooie historische rendementen kunnen voorleggen. Deze beleggingsfondsen zijn gevestigde waarden en de beheerders zijn experten die de marktsituatie op de voet volgen.

Overzicht beleggingsfondsen

Nuttige documenten

Lees het volledige bericht

Actie Autosalon tot en met 30/04/2014

Actie Autosalon tot en met 30/04/2014*

Sluit de waarborgen BA Auto en Multirisk af en ontvang 2 maanden gratis Top Omnium / Top Occasium Occasium of 1 jaar gratis Top Bijstand en geniet de troeven van ons aanbod Auto!

*Aanboden onder voorwaarden: 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium gedurende het eerste jaar of 1 jaar gratis dekking Top Bijstand voor de klanten tussen 29 en 75 jaar met BM -2 tot 0 die de waarborgen BA Auto en Multirisk onderschrijven. Voor het aanbod 1 jaar gratis dekking Top Bijstand moet het voertuig minder dan 10 jaar oud zijn. Aanbod geldig van 16/01/2014 tot en met 30/04/2014, voor nieuwe zaken en wijzigingen van voertuig.

Lees het volledige bericht

Langetermijnsparen : Spaar voor uw pensioen en krijg tot 30 % van uw storting terug.

Waarom is langetermijnsparen iets voor mij?

U wenst een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen op een fiscaalvriendelijke manier. Langetermijnsparen  helpt u daarbij. 100 % veilig, met een aantrekkelijk rendement en met belastingvoordeel:

 • De rentevoet van elke storting is gegarandeerd tijdens de hele looptijd. U komt nooit voor onaangename verrassingen te staan. Door jaarlijkse winstdelingen kan dit rendement nog oplopen.
 • In 2014 kunt u – afhankelijk van uw inkomen – tot 2280 euro sparen. Elke storting levert een belastingvoordeel van 30 % op. Uw fiscaal voordeel kan dus oplopen tot 684 euro. U betaalt daardoor ook minder gemeentebelastingen.

Tip: start vóór uw 65ste opnieuw met langetermijnsparen en kies een lange looptijd (minimaal 10 jaar). Zo blijft u ook na uw 65ste nog lange tijd fiscaal voordeel genieten.

Andere aftrekposten (premies voor individuele levensverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen, kapitaalaflossingen van uw hypothecaire lening, …) beperken het maximumbedrag dat u in langetermijnsparen kunt sparen. Langetermijnsparen is daarom vooral interessant vóór het afsluiten van een hypothecaire lening en na terugbetaling ervan.

Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?

U ontvangt het gespaarde bedrag kort na uw 65ste verjaardag of op een latere datum (indien zo voorzien in uw contract).

We contacteren u op dat moment. U bespreekt samen met ons hoe u dit pensioenkapitaal optimaal kunt laten renderen. Zodat u zich kunt concentreren op het belangrijkste: voluit van uw pensioen genieten.

 • Bent u gestart met langetermijnsparen vóór uw 55ste en is de einddatum van uw contract op uw 65ste? Dan houdt de verzekeringsmaatschappij op uw 60ste verjaardag een gunstige taxatie van 10 % in op het opgebouwde kapitaal. De verworven winstdelingen zijn vrijgesteld van deze belasting.
 • Startte u na uw 55ste en is de einddatum na uw 65ste verjaardag, dan gebeurt deze gunstige taxatie van 10 % op de tiende verjaardag van uw contract.
 • Stortingen die u doet na deze taxatie leveren onrechtstreeks een nog hoger rendement op: u geniet immers nog steeds 30 % fiscaal voordeel, maar er is geen belasting meer verschuldigd. Voort sparen loont dus zeker de moeite.

Vermijd om uw langetermijnsparen vóór uw 60ste op te vragen. Doet u dat toch, dan is er 33 % bedrijfsvoorheffing (+ gemeentebelasting) verschuldigd. ?

Lees het volledige bericht

DKV HOME CARE

Door een ziekte of een ongeval kunt u hulp nodig hebben bij de eenvoudigste dagelijkse handelingen.

 • Een ongeval: zwaar gewond en levenslang verzorging nodig…
 • Een slepende ziekte die u langzaam maar zeker zwaar zorgbehoevend maakt…
 • Op oudere leeftijd is thuis wonen niet meer mogelijk en dringt een opname in een rustoord zich op…
 • U komt thuis na een ziekenhuisopname maar hebt geen familie om voor u te zorgen…

Wie zal voor u zorgen?
Wie zal uw zorg organiseren?
Wie zal het betalen?

DKV HOME CARE, de aanvullende zorgverzekering  van DKV Belgium voorziet in geval van zorgbehoefte een maandelijkse vergoeding van € 275 tot € 2 200 voor uw niet-medische zorg, zonder wachttijden. DKV organiseert uw thuiszorg, ook na ontslag uit het ziekenhuis.

 

Lees het volledige bericht

Baloise Insurance: Levenslange BM-graad -2 veilige chauffeurs zitten ook bij Baloise Insurance meer dan veilig

Met Mercator Verzekeringen behoudt u ´Levenslang` BM-graad -2


Veilige chauffeurs zitten ook bij Mercator Verzekeringen meer dan veilig.

Mercator Verzekeringen breidde vorig jaar zijn bonus-malussysteem uit. Klanten die 2 jaar op bonus-malusgraad 0 stonden en geen ongeval in fout hadden, kregen automatisch graad -2. Dat was goed nieuws. Want voor het eerste schadegeval in fout werd de premie van deze klanten alvast niet verhoogd. Klanten die een jaar bonus-malusgraad 0 hadden, kregen graad -1.

Iedereen die bij Mercator een polis BA Motorvoertuigen heeft voor personenwagens en op bonus-malusgraad -2 staat, blijft ´levenslang` op -2!

Uiteraard behoudt Mercator zich het recht voor deze garantie in te trekken als:

 • de klant daarna toch betrokken is bij 3 schadegevallen in fout;
 • er verzwarende omstandigheden zijn, zoals: dronkenschap, alcoholintoxicatie, invloed van verdovende middelen, fraude, opzettelijke schade en vluchtmisdrijf;
 • de omstandigheden duiden op een ongeschiktheid tot rijden, vastgesteld door een onafhankelijke instelling.
Bent u nog geen Mercator-klant?
Geen probleem. Ook u kunt levenslang krijgen.

Wat moet u hiervoor doen?


 • Toon aan dat u bij uw huidige maatschappij minimaal 2 jaar op bonus-malusgraad 0 staat, zonder een schadegeval in fout.

U en uw voertuig. Optimaal beschermd.

Uw auto, uw vrijheid. Het drukke verkeer en de bijbehorende ongevallen hebben deze slogan achterhaald en voorbijgestoken.

Meer dan ooit is een optimale bescherming van uzelf, uw medepassagiers en uw wagen een noodzaak als u met een gerust gemoed de baan op wil.

Daarom heeft Mercator voor u en uw voertuig een uitgebreid verzekeringspakket:
PS: goed nieuws voor de oudere chauffeurs onder ons:
wij zeggen nooit polissen op omwille van het leeftijdscriterium alleen.

Lees het volledige bericht

Baloise Insurance Gezin Select, beter bekend als de familiale verzekering, dekt alle schade die u en uw huisgenoten kunnen veroorzaken aan anderen

Baloise Insurance Gezin Select, beter gekend als de ‘familiale verzekering’, vergoedt de schade die u en uw huisgenoten veroorzaken aan anderen. En u weet hoe snel een ongeval gebeurd is. Bijvoorbeeld uw zoontje die tijdens een partijtje voetbal de ruit van de buurman aan diggelen schopt. De scherven zijn snel opgeveegd, maar wie betaalt de kosten?

Lees het volledige bericht